Sacs plens de grans de cafè secs disposats per al torrat en la Hisenda cafetera Sant Albert. (Buenavista, Quindío). A més de la frescor, la qualitat final d'un bon cafè colombià depèn de diversos factors. Els següents són els que vostè necessàriament haurà de tenir en compte per obtenir una beguda cafè com es consumeix a Colòmbia. Com hem vist, el cafè és un producte especial. Produir un cafè de qualitat demanda nombrosos esforços de centenars de milers de productors a Colòmbia. Així que una beguda de qualitat depèn que tinguem un cafè de qualitat. El Cafè de Colòmbia és el cor de la beguda. La qualitat és una idea aplicada en moltes àrees de l'esdevenir de l'home que ens permet assolir l'excel · lència. Assegurar-se comprar un bon cafè, de saber quin és el seu origen assegurarà l'oportunitat d'obtenir satisfaccions úniques, que d'altra manera no podrien aconseguís. Avui, les formes de consum de cafè fan que es puguin trobar diversos graus de torrefacció-tostión-de cafè. Des de les clares que són consumides en alguns països d'Europa Central fins a les molt fosques com poden ser les obtingudes a partir de "French Roast" o les preparacions de cafè tipus turc. Una tostión per a una beguda espresso pot ser intermèdia. Els diferents graus de tostión estan associats en la forma com se li aplica calor al cafè verd, la intensitat d'aquesta aplicació, i el temps de la mateixa. Per a una explicació més profunda sobre el que passa en el procés de tostión, si us plau feu clic aquí. El Cafè de Colòmbia compleix amb condicions mínimes de qualitat gràcies als controls que es realitzen de l'arbre a la tassa i als diferents esforços dels comercialitzadors de marques 100% colombià que permeten assegurar un cafè excel · lent. Així que cada marca de cafè colombià pot tenir un grau de tostión que respon al gust d'un mercat o grup de consumidors. Hi ha doncs prou variabilitat, dins del Cafè de Colòmbia, per assegurar la qualitat i el gust desitjat. És doncs difícil recomanar un punt de torrefacció específic. El que sí es pot esmentar, és la necessitat de percebre les diferents característiques que ens pot oferir un cafè, i en això sí que pot influir la forma i grau de tostión. Si volgués degustar un cafè d'acidesa, no ho podria fer amb cafès en un alt nivell de torrefacció. Per contra, si vol agradar cafè amb cos, no els podrà trobar a baixos nivells de tostión.