Uns treballadors de la hisenda cafetera Sant Albert ens mostren els grans de cafè secs disposats per al torrat. (Buenavista, Quindío). L'objectiu de la mòlta és la reducció de la mida del gra torrat per facilitar l'extracció de les aromes i dels compostos solubles durant la preparació de la beguda. Així, el temps de contacte aigua-cafè determina quant material saboritzant de cafè serà extret del cafè mòlt. Per evitar un baix desenvolupament o un excés d'extracció dels components del sabor, cal establir la mida correcta de partícules del cafè mòlt. Així és com es fa necessari ajustar els molins per garantir aquest efecte. Com a regla general, els temps prolongats de preparació s'han de complementar amb partícules més grans (mòlt més gruixut), i els temps més curts amb partícules més petites (mòlt més fi). Per descomptat que la qualitat de l'aigua té un impacte important en el gust final de la beguda. L'aigua ha de ser transparent, no presentar olors i sabors estranys, s'ha de procurar que estigui lliure d'agents contaminants, o substàncies com el clor, i que els continguts minerals de calci i magnesi que confereixen duresa a l'aigua, estiguin en mitjana proporció (menys a 150 ppm, expressada com a carbonat de calci CaCO3). En aquest sentit, no s'ha d'emprar aigua extreta de pous profunds, ni aigua tractada amb clor â "€ aigües d'aqüeducte que no hagin estat filtradasâ" €. En general, les millors aigües (per evitar alteracions de sabor) són les embotellades. La temperatura de l'aigua durant el procés de preparació de la beguda afecta el grau d'extracció dels components del sabor del Cafè de Colòmbia. Usualment s'utilitza l'aigua tan aviat arriba al seu punt d'ebullició. L'aigua a aquestes temperatures allibera els materials aromàtics més ràpidament i permet una correcta extracció d'altres solubles en un temps raonable. Com a regla general, la temperatura s'ha de mantenir constant a través de tot el cicle de preparació. La relació entre la quantitat d'aigua per cada 500 grams de cafè mòlt utilitzat, determinarà la densitat de la beguda i la capacitat de apreciar-la. Segons la regió es pot consumir cafè molt diluït o cafè més concentrat. En el quadre es detalla la concentració suggerida del Cafè de Colòmbia per a un consum típic en països com Colòmbia, Nord d'Europa o Amèrica del Nord.