Interior del tramvia de Montpeller. Un tramvia de flors, un altre d'orenetes, i tot un seguit d'obres d'art contemporani signades pels arquitectes més prestigiosos (Ricardo Bofill, Paul, Chemetov, Claude Vasconi ...). Montpeller és una destinació de primera categoria per als viatges d'estudis especialitzats en urbanisme i arquitectura.