Dones Yaguas del poble d'Indiana fan una demostració de com s'elabora el masato, una beguda alcohòlica que es fabrica mastegant i fermentant l'arrel de la iuca. Poc després va esclatar el conflicte entre Perú i Colòmbia (1932-1933), les tropes es van estacionar en Pebas, produint-se una epidèmia de xarampió que va acabar amb un terç de la població. Actualment els Yagua es troben en Comunitats Camperoles, iniciant-se així la lenta inserció dels Yagua dins de l'economia regional