Yaguas del poble d'Indiana en una mena de show-ball que simbolitza el seu dia a dia. Com assenyala Chaumeil, les primeres estimacions globals de la població yagua provenen de fonts missionals d'inicis d'aquest segle. Els agustins espanyols van considerar una població de 3000 a 4000 en 1903 (Chaumeil, 1994:199). Segons el mateix autor, les pròpies fonts missionals considerar l'existència de 5000 Yaguarón en 1943 i de 3700 a 1959. Flornoy el 1950 i Powlinson, una dècada després, van considerar l'existència de 2170 i 3000 Yaguas, respectivament (Wise i Ribeiro, 1978).