La comunitat de Prata (Pará) disposa en el mateix territori d'abrics, un hospital que va deixar de funcionar, una escola i residències per a famílies. Hanseniasis és una malaltia curable-fet no sempre aparent quan la persona que la contrau ha de confrontar l'ansietat i la por generats per la mera paraula "lepra." OPAs-Brasil es fa part d'un esforç intensiu al país per detectar, tractar, curar i eliminar la Hanseniasis. Això involucra educar i mobilitzar les comunitats, treure l'estigma, i projectar una imatge més positiva i humana de les persones que reben tractament o que van ser curades (per exemple, la Niña 1 i els individus en el Cartell que divulga el missatge que la gent sí que pot viure una vida sana i normal després de rebre atenció mèdica). Aquestes 30 fotografies reflecteixen aquesta nova estratègia, acompanyades per diverses fotografies clíniques útils per capacitar el personal de salut en la identificació dels símptomes.