Hospital Dom Rodrigo José de Menezes. Salvador de Bahia. El director del centre no sap quantes persones hi ha internes. Antics pacients les famílies no existeixen o no es fan càrrec d'ells o no tenen recursos necessaris. Mengen, dormen, reben medicació. En aquest estudi es va avaluar l'efecte protector contra la lepra de la vacunació amb BCG mitjançant un estudi de casos i controls. Es van seleccionar 97 pacients menors de 16 anys diagnosticats de lepra (casos) i 385 persones sanes (controls), que es van aparellar segons el sexe, l'edat, el lloc de residència i el tipus de contacte (intra o extradomiciliario). Els casos es van seleccionar d'un registre actiu de pacients de lepra i d'una sèrie de casos de lepra incidents atesos en 50 centres de la ciutat de Sao Paulo, Brasil. Per estimar l'efecte protector del BCG, es van comparar les prevalences de cicatrius del BCG dels casos i controls. La presència d'una o més cicatrius es va associar amb una eficàcia protectora estimada de 90 per cent (interval de confiança de 95 per cent: 78 per cent-96 per cent). L'anàlisi estratificat per grups d'edat, sexe, nivell socioeconòmic i forma clínica de la lepra no va posar de manifest diferències importants de protecció de la vacuna. S'analitza el significat d'aquestes troballes i la pertinència d'utilitzar el BCG en els programes del control de la lepra