Actualment juny pot visitar a Isabel, però les monges caputxines que regenten l'antiga colònia continuen controlant les visites externes. Explorant altres indicadors de la mobilitat de la població a la primera meitat de la dècada del 90, podem identificar la reiteració de les anteriors consideracions. Un dels indicadors que permeten analitzar la migració inter i intraregional és la referent a la naturalitat de la població en relació al municipi i Unitat de la Federació de residència actual.