La mare de juny venia de nena a veure a Isabel, la primera interna de la Colònia d'Antonio Diocà (Ceará), d'amagat ja que els malalts de lepra no podien estar en contacte amb els nens. És particularment important reafirmar la no relació entre les regions més poblades i les de major detecció de casos de lepra, encara que en totes les regions el creixement poblacional es va localitzar fonamentalment en àrees urbanes .. Mentre a la dècada del 40, el grau d'urbanització del país era de 30% aproximadament, el 2000, el 85% de la població residia en espais urbans.