Morhan repartir les terres de l'antiga colònia de Maracanaú entre ex malalts de lepra perquè poguessin viure les famílies juntes i s'integraran en una mateixa comunitat. Néts sense lepra poden viure ara al costat dels seus avis que sí que la van patir. No obstant el mantingut descens de la prevalença a partir del 1991 coincideix amb la introducció, pel Ministeri de la Salut, de l'esquema oficial de la poliquimioteràpia, amb tractament de dosi fixa (6 dosi per a les formes pauci i 24 per a les multibacilares), revelant la importància d'aquest factor operacional en aquest reducció.