Regina va ser diagnosticada de lepra el 1999. És perruquera a Niteroi (Rio) i no va parar es activitat professional per la malaltia, l'únic que va deixar, feia broma, va ser la cervesa que és incompatible amb la medicació. Actualment és voluntària de Morhan. Hi ha una àmplia documentació històrica de la lepra al país, encara que està fonamentalment referida als leproseries i altres instal.lacions similars de reclusió i atenció als malalts. La minuciosa recerca de documents associats a la malaltia en l'obra monumental "Història dóna lepra no Brasil" compilada per Heràclides Cesar de Souza Araujo publicada el 1956, permet també la reconstrucció aproximada de l'evolució espacial i la diferenciació territorial de la endèmia al país , des de finals de segle XIX i inicis del XX3.