Diumenges López és dels 30 que queden interns en els anomenats "abrics" de l'antiga colònia Prata. El personal que els atén és auxiliar i no titulat. L'ajuntament del municipi diu que no té capacitat financera per a mantenir-los. Els primers casos de lepra al Brasil van ser registrats en 1600, a Rio de Janeiro, on més tard seria creat el primer llatzaret. Altres casos es van identificar a Bahia, Pernambuco i Pará. Això va portar a les autoritats, a demanar a Portugal la presa de mesures, que en realitat van ser implantades dos segles després, amb el reglament de combat a la malaltia per l'ordre Sr João V.