Al Brasil hi ha una llei que prohibeix l'ús del terme "lepra" de forma oficial. La malaltia es coneix com "hanseniase" o mal de Hansen. Diuen que així s'evita el rebuig de les persones que la pateixen. Carlos da Costa Ribeiro el 1921, s'observa que la lepra es concentra en Ceará a la part més propera al litoral, que durant l'estació plujosa queda gairebé submergida. L'alt sertão i la meitat sul de l'estat no presenten casos. Ribeiro crida l'atenció sobre el fet que el retorn de persones malaltes de lepra, que treballaven en l'explotació del cautxú a l'interior d'Amazones i es vinculaven al "boom" de les plantacions de cotó, disseminar la lepra en alguns casos i en altres casos no. Considera IPU com un focus actiu caracteritzat pel gran comerç amb l'Amazones.