Marson Les Caves de Marson (www.cavesdemarson.com) 1, Rue Henri Fricotelle 49.400 Rou-Marson. A l'interior d'aquesta cova podrem degustar una autèntica sopar troglodita per 23 euros. Aquí ningú es queda amb gana.