Quart d'estris d'un dels viticultors a prop de Cheverny