Degustació de cafè a la Hisenda cafetera Sant Albert. (Buenavista, Quindío). El clima a les zones on es produeix cafè a Colòmbia no només es caracteritza per una altíssima disponibilitat hídrica, evitant així l'ús de reg artificial, sinó uns cicles de pluges que generen en les plantacions cicles de collita permanents i, en conseqüència, disponibilitat de cafè fresc al llarg de tot l'any. Un altre dels elements claus en la qualitat del cafè és el factor humà. Gràcies a la presència de la Federació Nacional de Cafeters a Colòmbia s'han desenvolupat un sistema de suport al producte que es recolza en el desenvolupament d'una cultura cafetera de qualitat. Aquesta cultura es basa en l'acció col · lectiva de més de mig milió de famílies productores de cafè que atenen directament els seus cultius, realitzen una recol · lecció selectiva del gra i un acurat i pacient treball de processament de post collita, amb vista a complir amb els diversos controls de qualitat als quals està sotmès el Cafè Colombià des de la finca fins als centres mundials de consum. La gent del cafè és també fonamental per obtenir un producte de qualitat superior.