Restaurant a la Hisenda cafetera Sant Albert. (Buenavista, Quindío). El règim de pluges és també un altre factor determinant per a la producció de cafè a Colòmbia. La ubicació geogràfica de Colòmbia la sotmet a les influències dels oceans Atlàntic i Pacífic, l'Amazònia, la presència de valls interandinos i el variat relleu en les finques cafeteres, es presenten diferents talp climes i microclimes que li brinden unes condicions particulars adequades per al cultiu del cafè, quant a disponibilitat d'aigua, temperatura, radiació solar i règim de vents. Un factor que distingeix Colòmbia és el pas de la Zona d'Aiguabarreig Intertropical (ZCIT), on conflueixen els vents alisis dels hemisferis nord i sud. El doble pas pel territori colombià d'aquesta zona genera dos grans temporades de pluja a l'any en el centre del país, de les quals els mesos de major pluja són abril a maig i octubre a novembre. El doble pas de la ZCIT per la zona cafetera unit a la variada topografia permeten una adequada quantitat i distribució de les pluges durant l'any amb aigua suficient per completar tot el cicle productiu del cultiu. La tendència general a la Zona Cafetera Colombiana és la de presentar períodes secs i plujosos intercalats al llarg de l'any, permetent collir cafè fresc regularment.