Un símbol a terra ens adverteix que el Camí de Santiago també passa per Montpeller. La Via Tolosana és el nom llatí d'una de les quatre rutes a França del camí de Santiago, la més meridional. Passa per Toulouse (en espanyol i occità, Tolosa, d'aquí el seu nom), però el seu punt de reunió i de partida és Arlés. Travessa el país etapa després etapa i creua els Pirineus pel port de Somport. Del costat espanyol el camí continua amb el nom de Camí aragonès fins a l'etapa de Puente la Reina. Llavors s'ajunta amb el Camí navarrès, que no és més que la continuïtat dels altres tres que surten de França. D'aquí el camí cap a la ciutat compostel · lana es prossegueix sota el nom de Camí francès. «Hi ha quatre rutes que, portant a Santiago, es reuneixen en una sola a Puente la Reina. Una passa per Saint-Gilles (del Gard), Montpeller, Tolosa i Somport. No existeix un «camí històric» pròpiament dit. No hi ha res que testifiqui en alguns casos el pas dels pelegrins. Si no és la presència d'un cos sant, freqüentment lligat a una peregrinació local, com el de Saint Lizier o Saint-Bertrand-de-Comminges, tots dos al Via Piemonte Pirinenc. Pocs Hospitals de Santiago, contràriament a la Via Podiensis, encara menys Confraries que datin del gran període de la Peregrinació, segles XI-XIII. Per contra, alguns escassos testimonis que daten dels segles XVI-XVII.