Uns nens venen souvenirs a les portes de l'església de St Mary of Zion a Axum. El santuari més sagrat a Etiòpia és l'Església de Santa Maria de Sió a la ciutat d'Axum, allà diuen els Etíops que es troba la veritable Arca de l'Aliança del poble d'Israel, i que s'esmenta en l'Antic Testament ... L'ARCA DE l'ALIANÇA a l'Antic Testament el mateix Yavéh va donar les instruccions a Moisès per a la construcció de l'Arca. Aquestes instruccions van ser seguides al peu de la lletra per Bezaleel i altres "homes hàbils als quals Yahvéh havia donat perícia", que no només van construir l'Arca sagrada, sinó que també van treballar en l'elaboració del Tabernacle, el canelobre de set braços, el vestuari dels sacerdots, la taula sagrada, els objectes per als quals estava destinada, etc. Quan va estar acabada, i amb les Taules de la Llei en el seu interior, segons Èxode (40, 20), i amb la vara d'Aaron formant part de l'aixovar que s'hi va guardar, segons Nombres (17, 10), l'Arca començar a ocupar un lloc destacat en el Sancta Sanctorum del tabernacle, aquest temple portàtil dels israelites durant el seu èxode a la recerca de la Terra Promesa, convertint-se així en un autèntic talismà que representava l'aliança de Déu amb el seu poble, quan no la pròpia encarnació material de Yavéh. L'Arca de l'Aliança, es considerava una representació del Tron del Cel de Déu a la Terra. Segons la tradició, després de la mort del Salvador es van enfosquir els cels i va tremolar la terra, esquerdant els fonaments de la creu i obrint una esquerda fins a la cambra de l'Arca. Quan el centurió romà Longinos va clavar la llança al costat de Jesús, les seves últimes gotes de sang van anar a caure sobre el propiciatori.