Cases en el riu Tambre que passa a través de Ponte Maceira.