Un turista realitza Fotodenúncies el riu Tambre a Ponte Maceira.