Hostessa a l'interior del Atomium. DINS LES ESFERES I TUBS. L'espai interior de l'Atomium passa contínuament a través de les esferes i tubs. El disseny gira al voltant de les idees de buidatge, obertura, percepció i experimentació. El Atomium prendrà a visitants sobre un viatge per les seves esferes, donant-los una completament nova experiència estètica. Una visita al Atomium comença en l'esfera inferior, amb una exposició dedicada completament a l'Expo 58 i els detalls de com l'estructura va ser construïda. Després van les esferes per exposicions temporals - incloent el material gràfic, fotografies i imatges de pel · lícules. Després d'això, els visitants es dirigeixen a l'esfera central. Mentre esperen ser pujats, ells poden apagar la set en els seus dos bars. En l'esfera superior, el públic pot provar el menú de restaurant i gaudir del panorama esplèndid, creat per les noves finestres. Baixant, la ruta dels visitants segueix fins l'esfera de nens. Això serà l'entrada a un món de somni, amb un dormitori de nit per a alumnes visitants, completament moblats amb molècules d'aigua. Sis de les nou esferes de Atomium són accessibles, oferint un viatge de descobriment i una gamma diversa de perspectives. MISTERIOSA HOSTESSA AMB ESTUFA VERMELLA