Un dels tubs interiors del Atomium de Brussel · les. El Atomium significa per Brussel · les el mateix que la Torre Eiffel per París. Són símbols que, creats per sorprendre el món durant l'exposició universal de cada ciutat i criticats en un primer moment, s'han convertit en el major atractiu turístic de cada capital. A l'interior de les esferes hi ha exposicions de caràcter tant permanent com temporal. Entre les exposicions permanents cal destacar la que es refereix a la pròpia Exposició de 1958, en la qual s'inclouen tot tipus de documents gràfics i multimèdia. En l'esfera superior hi ha un restaurant. SERGI REBOREDO