Bruges, centre de la gastronomia mundial. Ja en el període de Borgonya, la gastronomia va regnar suprema a Bruges. Fins i tot avui en dia hi ha nombrosos restaurants de la ciutat, dels quals 7 han aconseguit guanyar estrelles Michelin.  

 

Bruges, centre of world gastronomy. As far back as the Burgundian period, gastronomy reigned supreme in Bruges. Even today there are countless restaurants in the city, 7 of which have managed to win Michelin stars.