Bali és el centre de l'hinduisme a Indonèsia però la seva pràctica està molt lluny de la forma en què es practica a l'Índia. És una religion revisada i corregida pels balineses, que s'assembla força a una expressio religiosa animista. En general els balineses són persones molt properes a la natura i que consacré molt de temps a la seva religion. Cada dia els déus reben les seves ofrenes, i no teniu més que passejar per qualsevol carrer per trobar flors i fulles en petites bandejitas de bambú a la porta dels comerços i cases. Encara que l'hinduisme ha estat d'alguna manera adaptat al saber viure local, els grans trets encara existeixen: el sistema de castes, la cremació, etc. De totes maneres la majoria de la població de Bali no pertany a cap casta, (o millor dit, pertanyen a la casta dels "Sudre") una cosa que a l'Índia seriosa com els "intocables", i que aquí es parla de la "quarta casta". De totes maneres és molt probable que fins i tot els brahmans (la casta més elevada) estiguin treballant recollint arròs en el camp al costat d'un Sudre sense immutarse.Cada casta té una denominació particular i ademas el seu propi dialecte. Els brahmans parlen el "alus", semblant al Javanès; els Sudre parlen el Kasares, d'origen malai-polinesi, els que obstentan càrrecs religiosos parlen el Kawi, que és més aviat una llengua literie i quan no sabem a quina casta pertany nostre interlocutor , es parla en madya. Afortunadament tots coneixen i parlen Bahasa Indonèsia, i això és un alleujament per almenys els turistes que ens hem esforçat a aprendre una mica, d'una altra manera seria impossible en tan poc temps, intercanviar tan sols unes frases de cortesia amb els locals amb els que ens trobem en la nostra ruta.