Dofins rosats d'aigua dolça en un dels afluents de l'Amazones a uns 40 quilòmetres de Iquitos a prop del poble d'Indiana. En la seva joventut aquests dofins són de color gris. El dofí rosat amazònic és l'animal aquàtic més romàntic que puguem imaginar. Fins i tot, podem arribar a dir que el seu comportament sexual pot assemblar-se en certa manera al dels simis i éssers humanos.Al igual que alguns homes utilitzen rams de flors per atraure les dones, el mascle d'aquesta espècie sud-americana recull trossos de fusta, roques o munts de fang per captar l'atenció de les hembras.El ritual és oferir a la femella les seves ofrenes, portant al bec i apropant-se en posició vertical, molt a prop de la superfície, per després submergir rotant sobre el seu propi eje.El objectiu és impressionar la femella i mostrar les seves qualitats, demostrant que pot arribar a ser un gran pare. Si hi ha altres dofins a prop, es mostrarà fortament agressiu davant d'ells, però mai entrarà en una baralla en presència de la hembra.Los dofins rosats mascle tenen aquest color característic per la cicatrització de les ferides causades per enfrontaments amb altres mascles. El tenir un color més fort significa que s'ha enfrontat en més oportunitats i amb més intensitat a altres dofins, un senyal de prestigi i distinció.