Poblat yagua. Les sarbatanes, anomenades pucunas són enormement allargades, fabricades artesanalment i s'utilitzen per a caçar. Un yagua prepara els dards, que guarden en un full de palma plegada, i estan fabricats amb pedres punxants i fibra de ceiba. Durant la setena dècada, es va produir un nou reagrupament i sedentarització dels Yaguarón en "comunitats natives", com a resultat de la nova legislació de l'Estat. Es va iniciar així una lenta inserció dels Yaguas dins de l'economia regional en un procés de campesinización. Per la mateixa època, però, molts es van veure arrossegats al moviment messiànic de la Santa Creu.