Poblat yagua. Una de les aficions d'aquesta tribu és la de cantar i ballar. Entre els instruments musicals disposen de flautes, tambors i maraques. Finalment, els clans dels vegetals poden intercanviar dones amb els clans dels animals terrestres. L'aliança entre dos clans corresponents a dues meitats definides d'aquesta manera, segueix el model de l'aliança prescriptiva amb la prima creuada bilateral (real o classificatòria).