Poblat yagua. Una de les aficions d'aquesta tribu és la de cantar i ballar. Entre els instruments musicals disposen de flautes, tambors i maraques. Donada la freqüència del contacte amb la societat mestissa, els Yaguas han adoptat el comparatge com a forma de parentiu fictici.