Abrics de l'antiga colònia de Prata (Pará). Els residents disposen de llits per dormir i menjar. Ningú s'ocupa d'altres activitats. Viuen entre aquestes quatre parets. La Coordinació Nacional de Dermatologia Sanitària, en analitzar les taxes de detecció anual per al període 1982-1992, va concloure que la tendència era ascendent al país, però els estudis amb què es comptava, no permetien afirmar si el creixement observat era degut a factors operacionals o epidemiológicos14.