El 1981 va tenir la seva primera amputació. Al cap de 10 anys la segona. Havia estat capatàs de neteja de carrers per al govern. Actualment rep una petita pensió de l'estat. Per la seva banda, els estats de la regió Sud-est es caracteritzen per taxes relativament estables, i l'estat de Espírito Santo apareix com els grans increments, seguit de Rio de Janeiro.