El 1974 li van amputar una de les seves cames. Fa tres anys l'altra. A ella li encanta fer les feines de casa i no permet que altres li ayuden.Según treballs d'Emilio Ribas sobre la freqüència de lepra a São Paulo, el 1918, dels 171 municipis de l'estat, 126 tenien malalts i es col loca la possible participació de mosquits en la transmissió de la enfermedad4.También en el treball Geografia Mèdica a l'Estat de São Paulo presentat per Seabra i Silveira en el Primer Congrés Mèdic Paulista, el 1916, es recull l'àmplia distribució de casos en l'estat, tant en la capital, com a les ciutats i poblats de l'interior. Es defineix com l'àrea de més casos, la compresa entre São Paulo i Paraná.