Sent una nena contreure la malaltia i els seus pares la van tirar al carrer, havent de sobreviure a tot el que això comportava. Diuen que Maria ho té tot per estar en un llit plorant, però la seva alegria irradia més enllà dels límits de la seva llar. En l'estat de Minas Gerais, es cita que la lepra no té la gran disseminació d'altres estats del país i a Belo Horizonte no és una malaltia de nens, amb predomini de la forma tuberculoide.