Persona en trànsit, que amb els ulls en blanc i mitjançant moviments espasmòdics, es troba posseïda per un dels esperits Iwa. Els adeptes al vudú realitzen un cop l'any aquest pelegrinatge coincidint amb la data en què va ser vista el 1847 una visió de la Verge Maria. En general, en el vudú es considera que hi ha una entitat sobrenatural última, anomenada de diverses maneres, sent les més habituals Bondy o Mawu (de vegades es fa referència a una parella, Mawu i Lisa), regent del món sobrenatural, però aquesta és inaccessible i roman aliena al món dels humans, de manera que la comunicació amb aquest món sobrenatural s'ha de dur a terme a través dels nombrosos lloes (el Baron Samedi, la Maman Brigitte, Damballa, etc), entitats també sobrenaturals que actuen com deïtats intermediàries i que conformen de fet l'eix central del vudú, tenint cada un d'ells una personalitat diferent i múltiples maneres de ser lloats (per cançons, balls, símbols rituals i altres). Si bé no existeix una estructura religiosa homogènia, un sacerdot vodú té la funció de posar-se en contacte amb els lloes invocats, parlant el lloa a través d'ell, de manera que s'atribueix als sacerdots un gran poder, i rep genèricament el nom de houngan, o si es tracta d'una dona, mambo. El terme Bokor es reserva per a un houngan que utilitza el seu poder per al mal, seria assimilable al vocable bruixot.