El festival de vudú de Saut d'Eau se celebra cada any el 16 de juliol coincidint amb el dia en què el 1847 va aparèixer una visió de la Verge Maria. Milers de devots arribats de tots els llocs de Haiti es banyen en aquestes aigües per purificar o compra perdre al Gran Mestre que converteixi en realitat els seus somnis. El vudú és la religió majoritària de Haiti. Els adeptes necessiten ser posseïts per un esperit Iwa per poder comunicar-se amb el Gran Met, ja que aquest es encuetra molt allunyat del pla físic. A la fotografia una de les assistents es encuetra posseïda pel gran Iwa. Les seves seus moviments són convulsos. Hi ha nombroses famílies (nanchons en creole) de Iwa, als quals s'invoca en diferent ordre d'acord amb el ritual. Una dona entra en trànsit. Encara que la major part d'aquests houguanes són homes, la dona també pot ser-ho sempre que demostri que té aptituds per exercir aquesta tasca. El seu nom en cas de ser escollida serà manbo. Però, també és possible que el houngan utilitzi els seus poders per convocar el mal. En aquest cas particular el sacerdot és anomenat Bokor. El vudú hatiano, que també té una vinculació amb la cosmologia, és un fort referent de la cultura popular d'Haití, ja que gran part dels habitants creuen en la capacitat que tenen els Bokor per fer ressuscitar als morts i fer-los treballar en el seu profit . I de fet, en la seva capacitat de provocar la mort als seus enemics.