El vudú haitià és una fusió de les tradicions d'esclaus africans amb pràctiques i sants catòlics, que els permetia a aquells observar les seves creences sota els ous dels seus amos francesos. Avui, molts alternen lliurement entre les dues creences. Hi ha diversos graus de participació en les cerimònies. Per exemple, una adepte no iniciat, a qui anomenen vodouisant pot anar a les cerimònies, demanar consell i tractament mèdic a un houngan o una mambo, i participar en activitats relacionades amb el vudú. Com en altres religions, perquè el vodouisant es converteixi en houngan o mambo ha de sotmetre's primer a una sèrie de rituals i cerimònies d'iniciació.