Alguns consulten als hougan (sacerdots) oa les mambo (sacerdotesses) que segons la creença estan posseïts per alguns dels lloes, divinitats del vudú. els hougan i mambo són els encarregats de la direcció del culte, caps màxims dels altars consagrats als sants, i alhora "són intèrprets de la voluntat dels lloes". Hi ha un nombre gairebé il limitat de Iwas, cada un amb característiques ben definides que abasten nombre sagrats, colors, dies, aliments i objectes rituals.