Basking in the Cathedral of Santiago. Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela.