En caure la tarda, els turistes dirigeixen els seus passos fora de intramurs cap zona sud de la ciutat, a la Pagoda del Gran Oca, símbol de Xi'an i lloc on es troba el temple de Da Ci'en. La pagoda va ser construïda l'any 652 per mantenir en lloc segur als 657 volums d'escriptures budistes que el monjo Xuan Zang va portar de l'Índia. La zona està envoltada d'infinitat de jardins i fonts que cada tarda, pel que fa arriba el capvespre, cobren vida. Immensos dolls d'aigua brollen compassats per la música i els raigs de llum, en un espectacle nocturn que congrega a multitud de forans.