Dos nens al barri musulmà de Xi'an. Està habitat des de fa moltíssim temps per la comunitat de Hui, aquests professen la religió musulmana.Posee moltes carrerons per on perdre; redordándome molt als Socs tunezinos, però aquests bastant més sombrios.Sombrios però alhora plens de vida; trobareu teteries; carnisseries; veritables forns a peu de carrer; botigues amb totes classe de menjar.