TERMES DE Huaqing Explica la llegenda que el temple està dedicat a Nüwa perquè va ser ella qui va crear al éssers humans al transformar-los de figures de fang al que som avui en dia mitjançant l'essència màgica del seu alè.