Plaça central de la població de Filandia. Quindío. EL TURISME RURAL, PER DESCANSAR TORNEM AL CAMP: Com a conseqüència de la crisi cafetera, molts conreadors del gra van començar a buscar alternatives a la difícil situació econòmica ia la disminució de la qualitat de vida; va ser així, com algunes finques de la regió es van adequar per prestar serveis turístics amb gran èxit. L'activitat ha anat creixent en la prestació de serveis de qualitat; per millorar aquesta activitat econòmica, empresaris del sector van sol · licitar assistència tècnica als governs nacional i departamental, actitud que va generar el projecte Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic de l'Eix Cafeter. Aquests programes han determinat la necessitat de classificar els diferents tipus d'allotjaments rurals, d'acord amb la seva oferta; finca hotel, finca tradicional i casa campestre.