Un dels artesans de Filandia prepara una cistella. El municipi de Filandia aquesta situat en el departament de Quindío, que juntament amb Caldas i Risaralda pertany a la zona andina particularment a l'eix cafeter. La cistelleria a Filandia ha estat una de les expressions més representatives de la regió, d'aquí la importància de conservar la tradició que a més de ser una manera de sustentar econòmicament diverses famílies, representa una herència de coneixement transmesa de generació en generació. A més de la seva riquesa tradicional, Filandia es caracteritza per ser font de recursos hídrics i ambientals, té una gran varietat de flora i fauna. Juntament amb intitucions i ens gubernamentalescomoelIAvH, laCRQ ylaalcaldíadeFilandialosartesanoshanparticipado del pla de col · maneig on l'aprofitament del material vegetal dels boscos com els bejucos es fa d'una manera sostenible, això per garantir la supervivència de diverses espècies. Els bejucos com a material artesanal i natural tenen, vincles i composició que el lliguen amb el seu origen natural, es caracteritzen per ser una matèria primera flexible i fort, molt mal · leable per teixir; Els seus diferents matisos comuniquen i donen prova d'una particularitat, cada bejuco és una entitat diferent que a l'utilitzar-los en la cistelleria genera productes únics.