Una de les guies xinesa a l'interior del Monestir Tashilumpo, ubicat a Shigatse, Tibet. De vegades aquestes guies expliquen una versió del budisme desviada de la realitat i propera als interessos governamentals xinesos.