Monjos a l'interior del Monestir Tashilumpo, ubicat a Shigatse, Tibet. Shigatse es troba a 3,900 m. Tot i que aquí ja s'està aclimatat a l'altura i es suporta amb tota normalitat. En aquesta població antigament tenia la seva base el Panchen Lama ja que anteriorment va ser capital durant un breu període de temps del Tibet. El monestir Tashilumpo al costat de la serralada del Drolma de teulades daurats i carrers empedrats es va fundar en 1447 per Gender Drupa qui va ser més tard el primer Dalai Lama. Aquesta població ja es veu habitants Xinesos, aquests solen estar en les poblacions amb més presència de turistes. Aquí ja apareixen botigues, supermercats, restaurants i hotels no només tibetans. Sempre és millor un hotel o restaurant Tibetà. Aquests són més nets i atenen millor al visitant. Els Xinesos solen ser més bruts, els preus tant dels productes de supermercats com d'hotels i restaurant són molts més cars i el tracte de vegades és de prepotència.