Els fidels giren al voltant del Palau de Potala o de Jokhang recitant les seves oracions i girant els seus molins, alguns van fent un autèntic exercici ja que resen en peu i de sobte posen les seves mans sobre el cap i es tiren a terra tot el llargs que són. Altres es dediquen a demanar almoina i llançar-se a terra contínuament per resar a favor de qualsevol persona que vulgui donar-los alguna propina.