Un pare passeja amb els seus fills pels carrers de Lhasa, a prop del temple de Jokhang.