Monjos del temple de Sera. Lhasa. Els monjos del Monestir de Sera Mey, vinguts expressament de l'Índia, ofereixen al públic els cants i la música que acompanyen els rituals tradicionals dins dels monestirs budistes tibetans. La intensitat i la profunditat d'aquests cants, que a les nostres oïdes occidentals ens arriben com una manifestació extraordinària, és en canvi un hàbit quotidià en la jornada de cada dia a l'interior d'aquests monestirs. Oracions de primera hora del matí, oracions dels capvespres, però també cants dirigits als diversos aspectes de la manifestació dels budes, la compassió i l'amor universal, la saviesa, la purificació, l'energia, la curació, així com peticions de llarga vida, claredat de pensament, entre tantes altres pregàries formulades amb recitacions de paraules sagrades i mantres. També l'especial forma en què és emprada la veu, instrument al servei de la manifestació pura, fa d'aquest concert un recital únic.