Els monjos surten del temple de Sera després de la seva pegaria en forma de debat i es dirigeixen a les seves estances. El monestir de Sera, a Lhasa, és conegut pels debats entre monjos. El debat es produeix en un pati on hi ha d'haver entre 100 i 200 monjos.