Interior del Palau del Potala. Lhasa. El Palau Potala conserva moltes peces de ferro, coure, or i plata, entre elles armes i cuirasses del Regne de Tub. Però també hi ha estris litúrgics, pells i cuir, tèxtils i paper, així com llibres d'or, segells, peces de porcellana, maragdes i recipients de jade esculpits que els emperadors del govern nacional van regalar el Dalai Lama.